Çdo dit udhëtime nga Italia për Kosovë

Nga data 21 Korrik deri me 10 Gusht udhëtimet me autobus bëhen çdo ditë sipas orarit të publikuar në faqen www.harea.travel